Edičná činnosť

RARA AVIS. Zborník z medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Ed.  Nemcová, E., Píšová, J., Patinková, J., Stankovičová, H,. Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM. Trnava: FF UCM 2004. 156 s. ISBN 80-89034-96-9

RARA AVIS II. Zborník z medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Ed.  Nemcová, H. Stankovičová, P. Gregorík. – Trnava:  Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. - 257 s. ISBN 80-89220-52-5, EAN 97 88089 220526

RARA AVIS III. Zborník z medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Ed.  Nemcová, P. Gregorík. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2007. 144 s. ISBN 978 -80-8105-015-2

CYRIL A METOD, SLOVENSKO A EURÓPA. Ed. Emília Nemcová, Janka Píšová. Trnava, UCM: 2007. 250 s.  ISBN 978-80-89220-87-8

 

 

GLOTTOTHEORY, International journal of theoretical linguistics. Volume 1 Number 1, Ed. Emília Nemcová, Viera Nemčoková, Trnava: University of Saints Cyril und Methodius,  Faculty of Arts, 2008 125 s. ISSN 1337 – 7892. (editorka časopisu)

 

GLOTTOTHEORY 2/1, International journal of theoretical linguistics. Volume 2 Number 1., Ed. Emília  Nemcová, Trnava: University of Saints Cyril und Methodius,  Faculty of Arts, 2009. 144 p.  ISSN 1337 – 7892

 

 

GLOTTOTHEORY 2/2, International journal of theoretical linguistics. Volume 2 Number 2., Ed. E. Nemcová. Trnava: University of Saints Cyril und Metodius,  Faculty of Arts, 2009. ISSN 1337 - 7892

 

 

GLOTTOTHEORY 3/1, International journal of theoretical linguistics. Volume 3 Number 1., Ed. E. Nemcová. Trnava: University of Saints Cyril und Metodius,  Faculty of Arts, 2010. 114 p. ISSN 1337 – 7892

GLOTTOTHEORY 3/2, International journal of theoretical linguistics. Volume 3 Number 1., Ed. E. Nemcová. Trnava: University of Saints Cyril und Metodius,  Faculty of Arts, 2010. 85 p. ISSN 1337 – 7892

GLOTTOTHEORY 4/1, International journal of theoretical linguistics. Volume 4 Number 1., Ed. E. Kelih, R. Köhler, E. Nemcová, Th. Roelcke,, Berlin: Akademy Verlag GmbH, Ein Wissenschaftverlag der Oldenbourg Groupe, 2013.135 s. ISBN 1337-7892

GLOTTOTHEORY 4/2, International Journal of Theoretical Linguistics. Volume 4 Number 2., ., Ed. E. Kelih, R. Köhler, E. Nemcová, Th. Roelcke,, Berlin: Akademy Verlag GmbH, Ein Wissenschaftverlag der Oldenbourg Groupe, 2013.157 s. ISBN 1337-7892

KONTÚRY VOĽNOSTI. Zborník z vedeckej konferencie. Ed. Marián Kamenčík – Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2010. 168 s. ISBN 978-80-8105-198-2

 

 

 

PRAMENE A KRIŽOVATKY (Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia. Ed. Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2012. 207 s. ISBN 978-80-8105-345-0